Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest łączna sprzedaż:
a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 16/64 o powierzchni 1.075 m² (z istniejącymi fundamentami pod budynek w zabudowie bliźniaczej), położonej we wsi Jadwisin, gmina Serock, powiat legionowski, obręb 0011 Jadwisin, ul. Profesora Tutki 18, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze WA1L/00057502/6
b) udział 8/480 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 16/4 o powierzchni 751 m² (stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową), położonej we wsi Jadwisin, gmina Serock, powiat legionowski, obręb 0011 Jadwisin, ul. Profesora Tutki, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze WA1L/00058139/7
c) udział 728/19680 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 16/12 o powierzchni 6.050 m² (stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową), położonej we wsi Jadwisin, gmina Serock, powiat legionowski, obręb 0011 Jadwisin, ul. Profesora Tutki, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze WA1L/00042364/8.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 168.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) brutto, w tym 23% VAT.

Oferty należy składać do dnia 25 stycznia 2022 roku, do godziny 16.00 na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 stycznia 2022 roku o godzinie 11:00 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

168.000,00 zł brutto

Regulamin

Pobierz plik

Kontakt

22 639 45 55
Email: biuro@syndycy.com.pl
Działka gruntu nr 16/64 we wsi Jadwisin, gm. SerockDziałka gruntu nr 16/64 we wsi Jadwisin, gm. SerockDziałka gruntu nr 16/64 we wsi Jadwisin, gm. Serock