Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest prawo własności nieruchomości lokalowej położonej w Warszawie przy ulicy Kolektorskiej 24 lok. 1, obręb 7-04-13 m. st. Warszawy, dzielnica Bielany w Warszawie, o powierzchni użytkowej 89,7 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi – piwnicą i garażem o łącznej powierzchni użytkowej 83,5 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA1M/00466032/1 wraz z 17320/24190 częściami prawa własności gruntu (nr KW WA1M/00031578/2), na którym posadowiony jest budynek oraz w takich samych częściach prawo współwłasności wszelkich części budynku i innych urządzeń, które służą do wspólnego użytku ogółu mieszkańców.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 1.587.650,00 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych), przy czym każdemu ze współwłaścicieli przypada udział ½ w przedmiocie sprzedaży o wartości 793.825,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 31 stycznia 2022 roku do godziny 16:00 na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 lutego 2022 roku o godzinie 11.00 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

1.587.650,00 zł

Regulamin

Pobierz plik

Kontakt

22 639 45 55
Email: biuro@syndycy.com.pl
Nieruchomość przy ul. Kolektorskiej 24 lok. 1 w WarszawieNieruchomość przy ul. Kolektorskiej 24 lok. 1 w WarszawieNieruchomość przy ul. Kolektorskiej 24 lok. 1 w WarszawieNieruchomość przy ul. Kolektorskiej 24 lok. 1 w WarszawieNieruchomość przy ul. Kolektorskiej 24 lok. 1 w WarszawieNieruchomość przy ul. Kolektorskiej 24 lok. 1 w WarszawieNieruchomość przy ul. Kolektorskiej 24 lok. 1 w WarszawieNieruchomość przy ul. Kolektorskiej 24 lok. 1 w Warszawie