Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest prawo własności nieruchomości zabudowanej, składającej się z działki ewidencyjnej nr 1216 o powierzchni 1.001 m2 oraz budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, parterowego, częściowo podpiwniczonego, wolnostojącego z poddaszem mieszkalnym, o powierzchni użytkowej 234,7 m2, położonej we wsi Klaudyn, gmina Stare Babice, ul. Wiłkomirskiego 8 (obręb 0011 Klaudyn), dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA1P/00064781/1.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 1.471.330,00 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści złotych).

Oferty należy składać do dnia 31 stycznia 2022 roku do godziny 16:00 na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 lutego 2022 roku o godzinie 12.00 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

1.471.330,00 zł

Regulamin

Pobierz plik

Kontakt

22 639 45 55
Email: biuro@syndycy.com.pl
Nieruchomość przy ul. Wiłkomirskiego 8 we wsi KlaudynNieruchomość przy ul. Wiłkomirskiego 8 we wsi KlaudynNieruchomość przy ul. Wiłkomirskiego 8 we wsi KlaudynNieruchomość przy ul. Wiłkomirskiego 8 we wsi KlaudynNieruchomość przy ul. Wiłkomirskiego 8 we wsi KlaudynNieruchomość przy ul. Wiłkomirskiego 8 we wsi KlaudynNieruchomość przy ul. Wiłkomirskiego 8 we wsi KlaudynNieruchomość przy ul. Wiłkomirskiego 8 we wsi Klaudyn