Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest łączna sprzedaż:
a) prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Magnuszew, gmina Magnuszew, powiat kozienicki, województwo mazowieckie w postaci:
1) działek ewidencyjnych nr 653 i 1414 (obręb Magnuszew) o łącznej powierzchni 0,7400 ha, dla których Sąd Rejonowy w Kozienicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1K/00008435/2;
2) działki ewidencyjnej nr 756 (obręb Magnuszew) o powierzchni 0,1200 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1K/00061396/5;
3) działki ewidencyjnej nr 1413/2 (obręb Magnuszew) o powierzchni 0,5600 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1K/00019808/8;
b) prawa własności nieruchomości położonych w miejscowości Ostrów 35, gmina Magnuszew, powiat kozienicki, województwo mazowieckie, obręb Ostrów, o nr działek ewidencyjnych 382 i 391 (działka zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami produkcyjno-usługowo-gospodarczymi), o łącznej powierzchni 5,1600 ha, dla których Sąd Rejonowy w Kozienicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1K/00026650/7
c) maszyn i urządzeń wchodzących w skład masy upadłości, stanowiących wyposażenie nieruchomości w postaci opryskiwacza rolniczego, betoniarki, spawarki, kosiarki sadowniczej, przyczepy, dwóch agregatów chłodniczych oraz instalacji przeciwprzymrozkowej.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 620.775,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych), w tym:
a) Cena nieruchomości dla której prowadzona jest księga wieczysta nr RA1K/00026650/7 (działki ew. 382 i 391): 512.125,00 zł;
b) Cena nieruchomości dla której prowadzona jest księga wieczysta nr RA1K/00008435/2 (działka ew. 1414): 30.075 zł;
c) Cena nieruchomości dla której prowadzona jest księga wieczysta nr RA1K/00008435/2 (działka ew. 653): 8.175,00 zł;
d) Cena nieruchomości dla której prowadzona jest księga wieczysta nr RA1K/00019808/8 (działka ew. 1413/2): 34.200,00 zł;
e) Cena nieruchomości dla której prowadzona jest księga wieczysta nr RA1K/00061396/5 (działka ew. 756): 22.500,00 zł;
f) Cena łączna ruchomości 13.700,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 4 lipca 2022 roku na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 lipca 2022 roku o godzinie 10:00 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

620.775,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

22 639 45 55
Email: biuro@syndycy.com.pl
Nieruchomość w gm. Magnuszew wraz z ruchomościamiNieruchomość w gm. Magnuszew wraz z ruchomościamiNieruchomość w gm. Magnuszew wraz z ruchomościamiNieruchomość w gm. Magnuszew wraz z ruchomościamiNieruchomość w gm. Magnuszew wraz z ruchomościamiNieruchomość w gm. Magnuszew wraz z ruchomościamiNieruchomość w gm. Magnuszew wraz z ruchomościamiNieruchomość w gm. Magnuszew wraz z ruchomościami