Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest prawo własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 393 w obrębie ewidencyjnym nr 0003, Jurata o powierzchni 0,1089 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Juracie przy ul. Mestwina 29, gmina Jastarnia, powiat pucki, województwo pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr GD2W/00026232/7.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 2.315.000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta piętnaście tysięcy złotych).

Oferty należy składać do dnia 14 lutego 2022 roku do godz. 16.00 na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2022 roku o godzinie 12:00 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

2.315.000,00 zł

Regulamin

Pobierz plik

Kontakt

22 639 45 55
Email: biuro@syndycy.com.pl
Nieruchomość przy ul. Mestwina 29 w JuracieNieruchomość przy ul. Mestwina 29 w JuracieNieruchomość przy ul. Mestwina 29 w JuracieNieruchomość przy ul. Mestwina 29 w JuracieNieruchomość przy ul. Mestwina 29 w Juracie