Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż ½ udziału w niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej we wsi Wołów, gmina Bliżyn o powierzchni 46 arów oznaczonej jako działka nr 558, obręb 0021 Wołów, dla której Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KI1R/00007689/4.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 12.670,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych).

Oferty należy składać do dnia 31 stycznia 2022 do godz. 16.00 roku na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 lutego 2022 roku o godzinie 13:00 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

12.670,00 zł

Regulamin

Pobierz plik

Kontakt

22 639 45 55
Email: biuro@syndycy.com.pl
Udział 1/2 w nieruchomości we wsi WołówUdział 1/2 w nieruchomości we wsi WołówUdział 1/2 w nieruchomości we wsi WołówUdział 1/2 w nieruchomości we wsi WołówUdział 1/2 w nieruchomości we wsi Wołów