Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Śremie, ul. Franciszkańska 14, obręb 0007 Śrem, powiat śremski, woj. wielkopolskie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 414/5 o powierzchni 0,1000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Śremie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1M/00049885/3.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 385.000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.

Oferty należy składać do dnia 26 kwietnia 2022 roku do godziny 16.00 na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 kwietnia 2022 roku o godzinie 10.00 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

385.000,00 zł netto

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

22 639 45 55
Email: biuro@syndycy.com.pl
BM Construction - nieruchomość w ŚremieBM Construction - nieruchomość w ŚremieBM Construction - nieruchomość w ŚremieBM Construction - nieruchomość w ŚremieBM Construction - nieruchomość w ŚremieBM Construction - nieruchomość w ŚremieBM Construction - nieruchomość w ŚremieBM Construction - nieruchomość w ŚremieBM Construction - nieruchomość w ŚremieBM Construction - nieruchomość w Śremie