Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert są:
(i) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa - Starosty Skarżyskiego, położonej przy ulicy Staszica, w miejscowości Bliżyn, gmina Bliżyn powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie, dla której Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw KI1R/00026261/7, oznaczonej jako zabudowane działki ewidencyjne numer 872/63 oraz 872/64, o łącznym obszarze 3.345 m2 oraz prawa własności budynków i budowli zlokalizowanych na wyżej wymienionym gruncie,
(ii) prawo użytkowania wieczystego stanowiącej własność Skarbu Państwa – Starosty Skarżyskiego, zabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym działki 872/45 o obszarze 2.455 m2, położonej przy ulicy Staszica numer 16, w miejscowości Bliżyn, gmina Bliżyn, powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie oraz prawa własności budynków i budowli zlokalizowanych na wyżej wymienionej działce, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw KI1R/00025187/7, (dalej łączenie z pkt (i) „Nieruchomości”)
(iii) ruchomości, stanowiące wyposażenie ww. Nieruchomości.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 4.400.000,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta tysięcy złotych), w tym:
a) Wartość nieruchomości 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych);
b) Wartość ruchomości 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) brutto.

Oferty należy składać do dnia 11 lipca 2022 roku do godziny 15:00 na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 lipca 2022 roku o godzinie 13:00 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

4.400.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

22 639 45 55
Email: biuro@syndycy.com.pl
Nieruchomość w Bliżynie wraz z wyposażeniemNieruchomość w Bliżynie wraz z wyposażeniemNieruchomość w Bliżynie wraz z wyposażeniemNieruchomość w Bliżynie wraz z wyposażeniem