Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest łącznie (i) prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ludwina, gm. Pleszew, powiat pleszewski, obręb 0014 Ludwina, woj. wielkopolskie, składającej się z działek ewidencyjnych nr 164/5 i 164/9 o łącznej powierzchni 1,5106 ha, dla których Sąd Rejonowy w Pleszewie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KZ1P/00018824/4, oraz działki ewidencyjnej nr 164/10 o powierzchni 0,4466 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pleszewie prowadzi księgę wieczystą nr KZ1P/00016748/3 oraz (ii) prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ludwina, gm. Pleszew, powiat pleszewski, obręb 0014 Ludwina, woj. wielkopolskie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 164/7 o powierzchni 1,0223 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pleszewie prowadzi księgę wieczystą nr KZ1P/00031970/9.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 1.485.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.

Oferty należy składać do dnia 13 czerwca 2022 roku do godziny 16.00 na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 czerwca 2022 roku o godzinie 10.30 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

1.485.000,00 zł netto

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

22 639 45 55
Email: biuro@syndycy.com.pl
BM Construction - nieruchomość w msc. LudwinaBM Construction - nieruchomość w msc. LudwinaBM Construction - nieruchomość w msc. LudwinaBM Construction - nieruchomość w msc. LudwinaBM Construction - nieruchomość w msc. Ludwina