Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Przęsławicach, działki gruntu nr 505/1 obręb ewidencyjny Przęsławice [0025], gmina Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie, dla którego Sąd Rejonowy w Sochaczewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr PL1O/00028441/9.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych).

Oferty należy składać do dnia 24 maja 2022 roku do godziny 16.00 na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 maja 2022 roku o godzinie 9.00 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

17.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

22 639 45 55
Email: biuro@syndycy.com.pl
Udział 1/2 w nieruchomości we wsi Przęsławice