Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest prawo własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 47 położonego w Warszawie w budynku mieszkalnym nr 23 położonym przy ulicy Mycielskiego na działce gruntu nr 5 obręb 3-04-02 dzielnica Praga Południe, miasto Warszawa, województwo mazowieckie dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA6M/00150886/9.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 314.300,00 zł (słownie: trzysta czternaście tysięcy trzysta złotych).

Oferty należy składać do dnia 24 maja 2022 roku na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 maja 2022 roku o godzinie 10.30 w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

314.300,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

22 639 45 55
Email: biuro@syndycy.com.pl
Lokal mieszkalny nr 47 przy ul. Mycielskiego 23 w W-wieLokal mieszkalny nr 47 przy ul. Mycielskiego 23 w W-wieLokal mieszkalny nr 47 przy ul. Mycielskiego 23 w W-wieLokal mieszkalny nr 47 przy ul. Mycielskiego 23 w W-wieLokal mieszkalny nr 47 przy ul. Mycielskiego 23 w W-wieLokal mieszkalny nr 47 przy ul. Mycielskiego 23 w W-wieLokal mieszkalny nr 47 przy ul. Mycielskiego 23 w W-wieLokal mieszkalny nr 47 przy ul. Mycielskiego 23 w W-wie