Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest udział w wysokości 7/36 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, działki nr 38/1 w obrębie ewidencyjnym nr 02 Piastów, położonej przy Al. Krakowskiej 53 w Piastowie, gmina Piastów, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie, dla którego Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1P/00024164/8.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 58.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

Oferty należy składać do dnia 24 maja 2022 roku do godziny 16.00 na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 maja 2022 roku o godzinie 10.00 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

58.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

22 639 45 55
Email: biuro@syndycy.com.pl
Udz 7/36 w nieruchomości przy Al. Krakowskiej 53 w PiastowieUdz 7/36 w nieruchomości przy Al. Krakowskiej 53 w PiastowieUdz 7/36 w nieruchomości przy Al. Krakowskiej 53 w PiastowieUdz 7/36 w nieruchomości przy Al. Krakowskiej 53 w PiastowieUdz 7/36 w nieruchomości przy Al. Krakowskiej 53 w PiastowieUdz 7/36 w nieruchomości przy Al. Krakowskiej 53 w Piastowie