Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest prawo własności nieruchomości położonej przy ulicy Skaryszewskiej 11 w Warszawie dzielnica Praga – Południe, działki o numerach ewidencyjnych 5 i 6/1, o łącznym obszarze 0,0889 ha zabudowanej budynkiem kamienicy, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA6M/00138485/8.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 6.776.000,00 zł (słownie: sześć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) netto powiększoną o ewentualnie należny podatek od towarów i usług.

Oferty należy składać do dnia 24 maja 2022 roku do godz. 16.00 na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 maja 2022 roku o godzinie 9.30 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

6.776.000,00 zł netto + ew. podatek VAT

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

22 639 45 55
Email: biuro@syndycy.com.pl
Nieruchomość przy ul. Skaryszewskiej 11 w WarszawieNieruchomość przy ul. Skaryszewskiej 11 w WarszawieNieruchomość przy ul. Skaryszewskiej 11 w WarszawieNieruchomość przy ul. Skaryszewskiej 11 w WarszawieNieruchomość przy ul. Skaryszewskiej 11 w WarszawieNieruchomość przy ul. Skaryszewskiej 11 w WarszawieNieruchomość przy ul. Skaryszewskiej 11 w Warszawie