Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest udział ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, działki nr 36/1 i 75/1, położonej przy ulicy Leśnej 23a w Jazgarzewszczyźnie, w obrębie ewidencyjnym nr 0006 Jazgarzewszczyzna, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA5M/00264358/4.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 299.000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

Oferty należy składać do dnia 11 lipca 2022 roku na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 lipca 2022 roku o godzinie 10.00 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

299.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

22 639 45 55
Email: biuro@syndycy.com.pl
Konkurs ofert - 1/2 udziału w nieruchomości przy Leśnej 23aKonkurs ofert - 1/2 udziału w nieruchomości przy Leśnej 23aKonkurs ofert - 1/2 udziału w nieruchomości przy Leśnej 23aKonkurs ofert - 1/2 udziału w nieruchomości przy Leśnej 23aKonkurs ofert - 1/2 udziału w nieruchomości przy Leśnej 23aKonkurs ofert - 1/2 udziału w nieruchomości przy Leśnej 23a