Udział 3/16 w nieruchomości we wsi Kuligów

Cena wywoławcza: 11.130,00 11.130,00
Kontakt Biuro Syndyka
ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47
03-846 Warszawa
tel.: 22 639 45 55
e-mail: biuro@syndycy.com.pl

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż udziału 3/16 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 639/5 o powierzchni 0,1191 ha, położonej we wsi Kuligów, gmina Dąbrówka, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, obręb 0014 Kuligów, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1W/00057120/3.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 11.130,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto trzydzieści złotych).

Oferty należy składać do dnia 5 marca 2024 roku do godz. 16:00 na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 marca 2024 roku o godzinie 10:00 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Informacje dodatkowe

Data licytacji 7 marca 2024 r., godz. 10.00

Pliki