Przedsiębiorstwo URSUS S.A.

Cena wywoławcza: 124.535.881,82 124.535.881,82
Kontakt Biuro Syndyka
ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47
03-846 Warszawa
tel.: 22 639 45 55
e-mail: biuro@syndycy.com.pl

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż przedsiębiorstwa - w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego - URSUS S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej: „przedsiębiorstwo URSUS”) z wyłączeniem środków pieniężnych jakie znajdują się w masie upadłości do dnia zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa URSUS (włącznie z tym dniem) oraz mających wpłynąć do masy upadłości URSUS należności z tytułu prowadzonej działalności URSUS, zafakturowanych w toku postępowania upadłościowego URSUS do dnia zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa URSUS (włącznie z tym dniem) jak również z wyłączeniem dokumentacji wytworzonej przez syndyka w toku postępowania upadłościowego URSUS.

Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa URSUS z dnia 14 kwietnia 2023 roku, sporządzone przez spółkę Lege Advisors Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie wg stanu na dzień 30 września 2022 roku jest dostępne w biurze syndyka masy upadłości URSUS w Warszawie, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 22 639 45 55) i jest udostępniane zainteresowanym po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, wedle wzoru przygotowanego przez syndyka. Ponadto Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa URSUS zostało złożone do akt postępowania upadłościowego i jest dostępne w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Cena wywoławcza: 124.535.881,82 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 82/100).

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 14 marca 2024 roku, godz. 11:00, w biurze syndyka mieszczącym się przy Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Pełny tekst regulaminu w załączeniu poniżej.

Informacje dodatkowe

Data licytacji 14 marca 2024 r., godz. 11.00

Pliki