Inne

Znak towarowy słowny „COCO CURRY”
1.845,00 zł netto
13
20 grudnia 2023 r., godz. 11:30
Znak towarowy 'BUDDHA BURGER'
1.845,00 zł netto
10
20 grudnia 2023, godz. 11:45
RD BUD Sp. z o.o. - należności
40.000,00
18
2 stycznia 2024 r., godz. 10.00
ZMRiA JUREX Sp. z o.o. - należności
17.468,30
42
20 grudnia 2023 r., godz. 11.00
Open Finance S.A. - domeny internetowe
7.000,00 zł netto
99
6 grudnia 2023 r., godz. 10.00
368 udziałów w kapitale zakładowym Wademekum sp. o.o.
23.182,00
60
12 grudnia 2023 r., godz. 09:30
50 udziałów o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł
1,00
61
5 grudnia 2023 r., godz. 12:00