Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest nabycie pakietu należności o wartości nominalnej 29.058.137,71 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści siedem złotych i siedemdziesiąt jeden groszy) wchodzących w skład masy upadłości Small Planet Airlines Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

Wyceny biegłego sądowego jak również informacje na temat należności podlegających sprzedaży dostępne są w biurze syndyka masy upadłości Small Planet Airlines Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (adres e-mail: biuro@syndycy.com.pl).

Cena wywoławcza: 16.706,13 zł (słownie: szesnaście tysięcy siedemset sześć złotych i trzynaście groszy).

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 7 lipca 2022 r., godz. 10.00, w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

16.706,13 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik
Załącznik nr 2: Pobierz plik

Kontakt

22 639 45 55
Email: biuro@syndycy.com.pl
nopic