Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest pakiet należności wchodzących w skład masy upadłości Banku Spółdzielczego w Nadarzynie w upadłości z siedzibą w Nadarzynie (dalej: „BS Nadarzyn”), wynikających z udzielonych członkom BS Nadarzyn kredytów i pożyczek określonych w raporcie z wyceny pakietu.

Szczegółowe informacje na temat wierzytelności opisanych w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl. Zestawienie sprzedawanych należności dostępne jest do wglądu w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa po uprzednim umówieniu się na termin wizyty.

Cena wywoławcza: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 28 czerwca 2022 roku, godz. 9:40, w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie (03-846) przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

5.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

22 639 45 55
Email: biuro@syndycy.com.pl
nopic