Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest nabycie pakietu należności w łącznej nominalnej kwocie 1.246.254,22 zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia dwa grosze) wchodzących w skład masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie (dalej: „SKOK Wołomin”), za cenę wywoławczą nie niższą niż 18.536,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych), to jest zgodnie z „Wyceną należności SKOK Wołomin” z dnia 31 sierpnia 2020 r. sporządzoną przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Szczegółowe informacje na temat należności opisanych w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl. Zestawienie sprzedawanych należności dostępne jest do wglądu w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, po uprzednim umówieniu się na termin wizyty.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 14 czerwca 2022 r., godz. 9:30, w biurze syndyka w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

18.536,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

22 639 45 55
Email: biuro@syndycy.com.pl
nopic