Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest pakiet należności w wysokości łącznej 2.095.665,57 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt siedem groszy), wchodzących w skład masy upadłości PMP OIL Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej: „PMP OIL”), szczegółowo opisanych w „Opinii w przedmiocie określenia aktualnej wartości rynkowej należności wchodzących w skład masy upadłości PMP OIL Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie” z dnia 18 maja 2022 r., sporządzonej przez Wojciecha Makucia – biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu organizacji i zarządzania oraz analizy i wyceny przedsiębiorstw.

Szczegółowe informacje na temat wierzytelności opisanych w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl. Zestawienie sprzedawanych należności dostępne jest do wglądu w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa po uprzednim umówieniu się na termin wizyty.

Cena wywoławcza: 67.649,29 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy).

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 30 czerwca 2022 roku, godz. 9:00, w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie (03-846) przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Zestawienie należności w załączniku nr 2 poniżej.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

67.649,29 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik
Załącznik nr 2: Pobierz plik

Kontakt

22 639 45 55
Email: biuro@syndycy.com.pl
nopic