Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest nabycie wchodzących w skład masy upadłości Grzegorza Ćwika – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej praw majątkowych w postaci 200 udziałów w spółce GS-LED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000502698 o łącznej wartości 10.000,00 zł za cenę wywoławczą nie niższą niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 7 lipca 2022 r., godz. 9:30, w biurze syndyka w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

100,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

22 639 45 55
Email: biuro@syndycy.com.pl
nopic