Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest nabycie należności przysługujących od Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Żorach w wysokości łącznej 3.619.957,57 zł (słownie: trzy miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt siedem groszy) wchodzących w skład masy upadłości Master Development Retail Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, szczegółowo opisanych w „Wycenie wierzytelności” z dnia 22 marca 2022 r., sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego Marcina Bartłomiejczuka za cenę wywoławczą nie niższą niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy).

Szczegółowe informacje na temat należności opisanych w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl. Wycena wierzytelności dostępna jest do wglądu w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, po uprzednim umówieniu się na termin wizyty.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 23 sierpnia 2022 r., godz. 10:00, w biurze syndyka w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

300.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

22 639 45 55
Email: biuro@syndycy.com.pl
nopic