Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest nabycie wchodzącej w skład masy upadłości August Inżynierska Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej: „August Inżynierska”), należności o wartości nominalnej 35.807,05 zł przysługującej od Polskiego Funduszu Innowacji S.A. – nabytej na podstawie umowy cesji zawartej w dniu 7 października 2020 r., za cenę wywoławczą nie niższą niż 26.855,29 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy).

Szczegółowe informacje na temat wierzytelności opisanych w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 18 sierpnia 2022 r., godz. 12:00, w biurze syndyka w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

26.855,29 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

22 639 45 55
Email: biuro@syndycy.com.pl
nopic