Open Finance S.A. - domeny internetowe

Cena wywoławcza: 7.000,00 zł netto 7.000,00 zł netto
Kontakt Biuro Syndyka
ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47
03-846 Warszawa
tel.: 22 639 45 55
e-mail: biuro@syndycy.com.pl

Opis

Przedmiotem aukcji jest sprzedaż praw własności domen internetowych według załącznika nr 1 do regulaminu, szczegółowo opisanych i oszacowanych w opinii z dnia 25 kwietnia 2023 r. sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego Ireneusza Korneckiego, wchodzących w skład masy upadłości Open Finance S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie.

Cena wywoławcza: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) netto + 23% VAT.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 6 grudnia 2023, godz. 10.00, w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Informacje dodatkowe

Data licytacji 6 grudnia 2023 r., godz. 10.00

Pliki