Opis

Przedmiotem aukcji jest sprzedaż pakietu ruchomości z kategorii „artykuły medyczne” wchodzących w skład masy upadłości Moleo Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu za cenę wywoławczą nie niższą niż 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) netto + podatek VAT.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl. Mienie ruchome można oglądać w miejscu jego przechowywania, po uprzednim umówieniu się na termin wizyty.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 18 stycznia 2022 r., godz. 10.00 w biurze syndyka w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

20.000,00 zł netto + podatek VAT

Kontakt

22 639 45 55
Email: biuro@syndycy.com.pl
Moleo Sp. z o.o. - ruchomości - artykuły medyczneMoleo Sp. z o.o. - ruchomości - artykuły medyczneMoleo Sp. z o.o. - ruchomości - artykuły medyczne