Opis

Syndyk masy upadłości Grzegorza Chmielewskiego zaprasza do udziału w aukcji na nabycie samochodu ciężarowego marki Mercedes Benz 208 Sprinter Diesel 2.8 t. o numerze rejestracyjnym WPR21439 (ROK PROD. 1997) NR VIN WDB9023112P700749 (o przebiegu szacowanym 350.000 km) za cenę wywoławczą nie niższą niż 1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych 00/100) brutto (syndyk nie wystawia faktury VAT).

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu aukcji można uzyskać w biurze syndyka masy upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55. W przypadku, gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu aukcji dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu aukcji oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą Syndyka.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na 31 stycznia 2022 r. godz. 09:30 w biurze syndyka: w Warszawie, przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47 (03-846). Regulamin konkursu ofert oraz wycena pojazdu zamieszczone są poniżej.

Cena wywoławcza:

1.200,00 zł

Kontakt

226394555
Email: biuro@syndycy.com.pl
Mercedes Benz 208 Sprinter Diesel 2.8 t.Mercedes Benz 208 Sprinter Diesel 2.8 t.