Opis

Syndyk masy upadłości Mariusza Zajkowskiego zaprasza do udziału w aukcji na nabycie samochodu osobowego marki Volvo V40 1.9 Diesel D+ o numerze rejestracyjnym WWL3125A (ROK PROD. 2003) NR VIN YV1VW70824F062952 (o przebiegu 316.890 km) za cenę wywoławczą nie niższą niż 2.400,00 zł (dwa tysiące czterysta złotych 00/100) brutto (syndyk nie wystawia faktury VAT).

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu aukcji można uzyskać w biurze syndyka masy upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55. W przypadku, gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu aukcji dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu aukcji oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą Syndyka.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na 31 stycznia 2022 r. godz. 10:00 w biurze syndyka: w Warszawie, przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47 (03-846). Regulamin konkursu ofert oraz wycena pojazdu zamieszczone są poniżej.

Cena wywoławcza:

2.400,00 zł

Kontakt

226394555
Email: biuro@syndycy.com.pl
Volvo V40 1.9 Diesel D+Volvo V40 1.9 Diesel D+Volvo V40 1.9 Diesel D+Volvo V40 1.9 Diesel D+