Opis

Syndyk masy upadłości Mariusza Zajkowskiego zaprasza do udziału w aukcji na nabycie samochodu ciężarowego marki Renault Master dCi o numerze rejestracyjnym BSI84HU (ROK PROD. 2001) NR VIN F1FDBGE524024104 (o przebiegu 105.117 km) za cenę wywoławczą nie niższą niż 1.700,00 brutto (syndyk nie wystawia faktury VAT).

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu aukcji można uzyskać w biurze syndyka masy upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55. W przypadku, gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu aukcji dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu aukcji oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą Syndyka.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na 31 stycznia 2022 r. godz. 10:30 w biurze syndyka: w Warszawie, przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47 (03-846). Regulamin konkursu ofert oraz wycena pojazdu zamieszczone są poniżej.”

Cena wywoławcza:

1.700,00

Kontakt

226394555
Email: biuro@syndycy.com.pl
Renault Master dCiRenault Master dCiRenault Master dCi