Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest samochód marki Volkswagen Passat, nr rej. GD153SV, rok prod. 2013, wchodzący w skład masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Wybrzeże” w upadłości z siedzibą w Gdańsku.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu można uzyskać pod numerem telefonu 663-303-125. Samochód można oglądać w godzinach 9:00-15:00 w miejscu położenia samochodu, tj. w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75, po uprzednim umówieniu się na termin oględzin. W przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu ofert, dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu ofert oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą syndyka.

Cena wywoławcza: 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) brutto.

Sprzedaż auta jest zwolniona z VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r.

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 28 lipca 2022 roku, godz. 10:30, w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie (03-846) przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Przebieg: ok. 142.250 km.

Wycena pojazdu znajduje się w załączniku poniżej.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

40.000,00 zł brutto

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

22 639 45 55
Email: biuro@syndycy.com.pl
SKOK Wybrzeże - VW Passat GD153SV- nowy termin!!!!SKOK Wybrzeże - VW Passat GD153SV- nowy termin!!!!SKOK Wybrzeże - VW Passat GD153SV- nowy termin!!!!SKOK Wybrzeże - VW Passat GD153SV- nowy termin!!!!SKOK Wybrzeże - VW Passat GD153SV- nowy termin!!!!