Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest pakiet ruchomości w postaci mebli wchodzących w skład masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie, szczegółowo opisanego w załączniku nr 1 do Regulaminu za cenę wywoławczą nie niższą niż 22.312,50 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta dwanaście złotych i pięćdziesiąt groszy).

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 31 maja 2022 r., godz. 9:00, w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

22.312,50 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

22 639 45 55
Email: biuro@syndycy.com.pl
nopic