Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż samochodu marki Mercedes 516 Sprinter, nr rej. WB 7833S, nr VIN: WDB9071351N752004, wchodzącego w skład masy upadłości Top-Trans Sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Warszawie.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 663-303-125 lub pod adresem e-mail: andrzej.kamasz@syndycy.com.pl. Samochód można oglądać w godzinach 9.00-16.00 w miejscu położenia samochodu, tj. w Antoninowie, po uprzednim umówieniu się na termin oględzin. W przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu ofert, dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu ofert oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą syndyka.

Cena wywoławcza: 65.200,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych) brutto.

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 4 sierpnia 2022 roku, godz. 10.10, w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie (03-846) przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Wycena pojazdu znajduje się w załączniku poniżej.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

65.200,00 zł brutto

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

22 639 45 55
Email: biuro@syndycy.com.pl
Konkurs ofert - Mercedes 516 SprinterKonkurs ofert - Mercedes 516 SprinterKonkurs ofert - Mercedes 516 SprinterKonkurs ofert - Mercedes 516 SprinterKonkurs ofert - Mercedes 516 SprinterKonkurs ofert - Mercedes 516 SprinterKonkurs ofert - Mercedes 516 SprinterKonkurs ofert - Mercedes 516 Sprinter