Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest pakiet ruchomości w postaci akcesoriów samochodowych wchodzący w skład masy upadłości Top-Trans Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do Regulaminu za cenę wywoławczą nie niższą niż 1.400,00 zł (słownie: tysiąc czterysta złotych) netto + podatek VAT.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl. Mienie ruchome można oglądać w miejscu jego przechowywania, po uprzednim umówieniu się na termin wizyty.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 11 sierpnia 2022 r., godz. 10.40 w biurze syndyka w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

1.400,00 zł netto + VAT

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

22 639 45 55
Email: biuro@syndycy.com.pl
nopic