Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest pakiet ruchomości należących do kategorii meble biurowe oraz regały, położonych w magazynie przy ul. Lipowej 4 w Lublinie, wyszczególnionych w „Opinii o wartości rynkowej” z dnia 29 czerwca 2022 roku sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego Ireneusza Korneckiego, wchodzący w skład masy upadłości Open Finance S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu za cenę wywoławczą nie niższą niż 6.300,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta złotych) netto + podatek VAT.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl. Mienie ruchome można oglądać w miejscu jego przechowywania, po uprzednim umówieniu się na termin wizyty.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 10 sierpnia 2022 r., godz. 9.20 w biurze syndyka w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

6.300,00 zł + 23% VAT

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

22 639 45 55
Email: biuro@syndycy.com.pl
nopic