Braster S.A. w restrukturyzacji

Nadzorca sądowy Braster S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 30 kwietnia 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GR 15/20, otwarte zostało przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Braster S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach.

Na nadzorcę sądowego wyznaczono KGS Restrukturyzacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000811685.

Aktualna sygn. akt XVIII GRp 4/20