Unipolcom S.A. w restrukturyzacji

Zarządca Unipolcom S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 21 sierpnia 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GR 470/18, otwarte zostało postępowanie sanacyjne dłużnika Unipolcom S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-954 Warszawa, przy ul. Królowej Marysieńki 9 lok. 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000343547.

Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej.

Na zarządcę wyznaczono Pawła Głodka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 657.

Aktualna sygn. akt X GRs 7/18