Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.

05.02.2015 r. - umorzenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt X GUp 49/12

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Perfekcja Archiwum sp. z o.o.
ul. Zacisze 16A
65-775 Zielona Góra