Hydrogeo-Polska S.A.

25.10.2011 r. - umorzono postępowanie upadłościowe.

sygn. akt: X GUp 60/11

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Hydrogeo-Polska S.A.