Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym informuje, że:

 1. administratorem danych osobowych jest syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym;
 2. dane kontaktowe to e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. + 48 22 639 45 55;
 3. dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. weryfikacji zgłoszenia wierzytelności,
  2. sporządzenia listy wierzytelności,
  3. sporządzenia planu podziału,
  4. archiwizacyjnych.
 4. podstawą przetwarzania jest zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f) RODO;
 5. dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania wierzyciela, nr PESEL, NIP i REGON oraz wierzytelności przysługującej wierzycielowi w stosunku do Upadłego.
 6. dane osobowe wierzyciela mogą być ujawnione upoważnionym przez administratora pracownikom, operatorom pocztowym, dostawcom usług bankowych i informatycznych, jak i  podmiotom upoważnionym, którym dane osobowe mogą być ujawnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 7. dane osobowe wierzyciela będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nadto okres ten może być dłuższy z powodu przetwarzania w celach archiwalnych na zasadach określonych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 8. wierzyciel  posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych;
 9. wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z przepisami RODO.