Witamy na stronach

Kancelarii prawnej

biuro@syndycy.com.pl

22 639 45 55

Kancelaria Prawna

Biuro syndyka

Przydatne adresy i narzędzia

Wzór zgłoszenia wierzytelności

Wzór zgłoszenia wierzytelności, dla postępowań, w których zgłoszenie nie następuje przez Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Pobierz wzór zgłoszenia wierzytelności

Krajowy Rejestr Zadłużonych

Portal publiczny Krajowego Rejestru Zadłużonych dostarcza możliwość wyszukania ujawnionych postępowań upadłościowych, restrukturyzacyjnych oraz egzekucyjnych. Portal pozwala również wyszukiwać i przeglądać obwieszczenia wymagane przez prawo upadłościowe oraz prawo restrukturyzacyjne.
Krajowy Rejestr Zadłużonych zawiera informacje o podmiotach, o których mowa w:
  • art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, a postępowania stanowiące podstawę ujawnienia informacji zostały wszczęte na wniosek wniesiony po 30 listopada 2021 r.
  • art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, a podstawa do ujawnienia informacji zaistniała po 30 listopada 2021 r.
Przejdź do witryny

Monitor sądowy i gospodarczy

Monitor Sądowy i Gospodarczy – ogólnopolski dziennik urzędowy, w którym publikowane są obwieszczenia i ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawę o rachunkowości i inne ustawy.
Przejdź do witryny

Kalkulator odsetek ustawowych

Kalkulator odsetek ustawowych liczy odsetki na podstawie kwoty zobowiązania, wymaganego oraz faktycznego terminu zapłaty. Kalkulator odsetek uwzględnia dni ustawowo wolne od pracy.
Przejdź do witryny

Przetargi i konkursy ofert

Ostatnio dodane licytacje

0
przeprowadzonych postępowań
Prowadzimy postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne w całym kraju.
0
LAT DZIAŁALNOŚCI

Obsługujemy postępowania upadłościowe od ponad dziewiętnastu lat.