Znak towarowy słowny „COCO CURRY”
1.845,00 zł netto
13
20 grudnia 2023 r., godz. 11:30
Znak towarowy 'BUDDHA BURGER'
1.845,00 zł netto
10
20 grudnia 2023, godz. 11:45
RD BUD Sp. z o.o. - należności
40.000,00
18
2 stycznia 2024 r., godz. 10.00
ZMRiA JUREX Sp. z o.o. - należności
17.468,30
42
20 grudnia 2023 r., godz. 11.00
Nieruchomość położona w Ruścu, gm. Nadarzyn
7.056.156,60 zł netto + podatek VAT ---
87
12 stycznia 2024 r., godz. 10.00
Udział 3/16 w nieruchomości we wsi Kuligów
14.840,00
68
14 grudnia 2023 r., godz. 10.00
Open Finance S.A. - domeny internetowe
7.000,00 zł netto
99
6 grudnia 2023 r., godz. 10.00
368 udziałów w kapitale zakładowym Wademekum sp. o.o.
23.182,00
59
12 grudnia 2023 r., godz. 09:30
50 udziałów o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł
1,00
60
5 grudnia 2023 r., godz. 12:00
Udziały w zabudowanej nieruchomości w msc. Dębe Wielkie
372.100,00
63
12 grudnia 2023 r., godz. 11.00
Udziały w nieruchomości w Szczeglacinie
22.710,00
47
12 grudnia 2023 r., godz. 10.30
Udział 4/7 w nieruchomości w msc. Emów
215.970,00
60
7 grudnia 2023 r., godz. 11.00
Nieruchomości we wsi Kuriany
126.112,50
119
7 grudnia 2023 r., godz. 10.40
Udziały 1/2 w nieruchomościach przy ul. Hallera w Otwocku
123.720,00
67
7 grudnia 2023 r., godz. 10.20
Udział 1/2 w nieruchomości we wsi Kozery, gm. Grodzisk Maz.
43.260,00
57
7 grudnia 2023 r., godz. 10.00