Opis

Przedmiotem aukcji jest sprzedaż 252 udziałów o łącznej wartości nominalnej 126.000,00 zł w Grupa-Sad Sp. z o.o. z siedzibą w Grzybowie (KRS: 0000315206) wchodzących w skład masy upadłości Zbigniewa Walkiewicza w upadłości – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55 lub pod adresem e-mail: pawel.glodek@syndycy.com.pl

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 27 stycznia 2022 r., godz. 9.30, w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

5.000,00 zł

Regulamin

Pobierz plik

Kontakt

22 639 45 55
Email: biuro@syndycy.com.pl
nopic