Adam Trzewik p.d. "Gronex" w upadłości likwidacyjnej

12.01.2017 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 4/14

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Archiwum Sp. z o.o.
ul. Danysza 4
63-400 Ostrów Wielkopolski


Drukuj