Alterco S.A.

18.01.2013 r. - umorzenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 120/12

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Alterco S.A.


Drukuj