Avans Centrum Wschód Sp. z o.o.

22.02.2011 r. - umorzenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 6/10

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Przedsiębiorstwo Usługowe "Archiwum JP"
ul. Młyńska 10/5
61-730 Poznań


Drukuj