Avart Sp. z o.o.

16.03.2014 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 304/13

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
LOKOS Sp. z o.o.
ul. Szybowcowa 10/17
54-130 Wrocław


Drukuj