Bipro Sp. z o.o.

29.06.2012 r. - umorzenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 56/12

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Bipro sp. z o.o.


Drukuj