Business Advisors Sp. z o.o.

22.12.2016 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 84/13

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Perfekcja Archiwum sp. z o.o.
ul. Zacisze 16A
65-775 Zielona Góra


Drukuj