FTG - Fashion Trading Group Sp. z o.o.

30.01.2014 r. - umorzenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 38/13

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
CBA Usługi Archiwizacyjne Sp. z o.o.
ul. Jasnodworska 5 lok. 101
01-745 Warszawa


Drukuj