TRX Trade Sp. z o.o. (poprzednio: GB Szybowice 301 Sp. z o.o.) w upadłości

24.07.2018 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 723/16

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Archiwum Sp. z o.o.
ul. Danysza 4
63-400 Ostrów Wielkopolski


Drukuj